Bygnings- og landskabskultur er for alle


Foreningen for bygnings- og landskablskultur i Frederikssund ønsker at
bevare og udvikle de arkitektoniske og kulturhistoriske værdifulde miljøer,
landskaber og bymiljøer i Frederikssund Kommune.En af foreningens opgaver er, at nyt byggeri og ændringer i det eksisterende integreres med omtanke og kvalitet i det bevaringsværdige bymiljø.
Dette sker i samarbejde med myndighederne, således at der i videst muligomfang tages hensyn til bevaringsinteresser og forskønnelses initiver.


Foreningen for Bygnings- og Landskabs-kultur i Frederikssund er en af ca. 100 lokal-afdelinger under Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur med hoved-sæde i Borgergade 111, 1300 København K.

 

Foreningen blev oprettet i 1991 i Frederiks-sund. Tidligere blev foreningen kaldt 
” Bevaringsforeningen ”.

 

Foreningen har blandt andet til formål at bevare og forbedre bygninger og landskaber i Frederikssund, og at værne om det værdifulde der eksisterer, og for at nyt integreres med omtanke og kvalitet.

 

Foreningen samarbejder med de fire Historiske Foreninger i Jægerspris, Skibby, Slangerup og Frederikssund.

 

Foreningen afholder en generalforsamling og fire bestyrelsesmøder om året.

 

Foreningens bestyrelse holder sig løbende orienteret omkring nye kommune- og lokalplaner.

 

Foreningen afholder løbende møde med Teknisk Forvaltning for at blive orienteret og kommenterer forestående planer i kommunen.

 

Foreningen har medvirket til bogudgivelser om Foderstofgården og Skyllebakken.

 

Foreningen arrangerer årligt en tur for foreningens medlemmer i maj måned. Vi har de senere år besøgt Carlsberg byen, Selsø Slot, Skovskolen i Nødebo, rundvisning til teatre på Frederiksberg og i 2023 Sct. Olai kirke i Helsingør, og deltagerne har set steder, som publikum normalt ikke kan komme.

Turene har hver gang været velbesøgt og hver gang afsluttet med et let måltid.

 

Foreningen indstiller til kommunen, hvis den finder bygninger eller landskaber, der er egnede til præmiering, hvilket sker efter behov.
Foreningen har i 2023 indstillet CORO´s nye administrationsbygning til arkitekturpris og 2 veludførte renoveringer af bevaringsværdige bygninger, Kocksvej 4 og Skulderlev Præstegård med diplom.


Foreningen har i 2024, 51 betalende medlemmer.

 

Foreningens årlige kontingent er i 2024:

  •  Enlige og pensionister         150 kr.
  •  Par                                    250 kr.   

Foreningens medlemmer modtager tidsskriftet ” by& land ” fra Landsforeningen.

 

Ønskes medlemskab:

KLIK ind på menuteksten "KONTAKT OS" og udfyld formularen så vil i blive kontaktet.Foreningen har i 2023 præmieret følgende bygninger:


CO-RO vinder arkitekturprisen

Blandt tre nominerede kandidater var det virksomheden CO-RO, der løb med årets arkitekturpris, som blev overrakt af borgmester Tina Tving Stauning (A) og Hans Maar Andersen fra Bygnings – og Landskabskultur i Frederikssund ved et arrangement i Byrådssalen torsdag den 22. februar.

- Bygninger skaber de rammer, som vi alle ser, går rundt i, oplever. Bygninger giver minder og taler til vores følelser. Bygninger bidrager til hverdagen og trækker samtidig tråde gennem vores fælles historie.
Bygninger bør man passe på og ikke mindst hædre, sagde borgmester Tina Tving Stauning i sin velkomst og tilføjede:

- Med arkitekturprisen sender vi et klart signal om, hvad det er, vi ønsker os mere af. God arkitektur, nænsom istandsættelse og omtanke har stor betydning for vores trivsel og vores identitet.

Tre nominerede

Derefter kunne borgmesteren afsløre de tre nominerede, som var:

  • Kocksvej 4, Frederikssund – ombygning og renovering


  • Skuldelev Præstegård – ombygning og renovering


  • CO-RO – tilbygning på Holmensvej 11, Frederikssund


Bygningen på Kocksvej 4 samt Skuldelev Præstegård fik begge hædrende omtale, mens CO-ROs tilbygning på Holmensvej løb med arkitekturprisen.CO-RO vinder Arkitekturpris 2024. Fra venstre: Hans Maar Andersen, Bygnings – og

Landskabskultur i Frederikssund, Anne-Marie Navarro, EVP hos CO-RO Europe,

Kim Watson, Marketing CO-RO Europe, borgmester Tina Tving Stauning (A).

Skuldelev Præstegård fik hædrende omtale. Fra venstre: Tina Tving Stauning, borgmester (A), Eskil Dickmeiss, provst, Morten Sørensen, arkitekt, Jens Larsen, kirkeværge, Hans Maar Andersen, Bygnings – og Landskabskultur i Frederikssund.

Bygningen på Kocksvej 4 fik hædrende omtale. Fra venstre: Hans Maar Andersen, Bygnings – og Landskabskultur i Frederikssund, Mads Søndergaard adm.
Dir. Søndergaard, Tina tving Stauning, borgmester (A).