Nyheder:
Referat fra sidste bestyrelsesmøde den 07.05.2024
Gå ind under menupunktet "INTERN INFO" og læsKære medlemmer


Vores forårstur gik i år til Sorø Akademi, hvor vi d. 16. maj fik en grundig historie og gennemgang af Akademiets historie af Lektor Per Højland.

KLIK på dette link og læs en udførlig beretning om Klosterkirken, Akademiets historie og det efterfølgende samvær på Cafe Tre Konger.


Thorben Hansen

Formand


.


Rundvisning på Sorø Akademi torsdag d. 16. maj kl. 16.00

Grundlagt i 1586 af Frederik II. Hovedbygningen er fra 1826.


En af turistkontorets ansatte vil guide os rundt til de historiske bygninger og præsentere historie fra Kloster over Akademi til Moderne gymnasium og kostskole

.

Undervejs fortælles om Absalons, Holbergs og B.S. Ingemanns betydning for stedet. Og der vil være mulighed for at se dejlige kunstværker af bl.a. Eckersberg og Jens Juel.

 

Efter rundvisning er der ca. en time til vi mødes i på cafe Tre Konger i den gamle historiske biograf Østergade 5.

Der vil være fine muligheder for at se historiske bygninger på Torvet og Storgade på vejen fra Akademiet til Østergade.__________________________________________________________________Plan og Teknikudvalgets møde d. 3. april.


Dispensation fra Lokalplan 48 opførelse af hotel ved restaurant Kalvø

Frederikssund Kommune har modtaget en dispensationsansøgning om at udbygge Kalvøvej 20, 3600 Frederikssund med en hoteltilbygning mod syd i lokalplanens byggefelt. Projektet er ansøgt med en totalhøjde, som er 2,2 meter højere end eksisterende murkrone på Restaurant Kalvø. Derudover er projektet ansøgt med facader dels muret og dels træbeklædte. I lokalplanen er totalhøjden bestemt til ikke at måtte være højere end den eksisterende bygning Restaurant Kalvø og facader skal fremtræde som muret byggeri. Plan og teknik skal med denne sag beslutte, om der skal gives dispensation til højden på hoteltilbygningen og udformningen af byggeriets facader.


Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

  1. Beslutte, hvorvidt der skal gives dispensation til at højden øges med 2,2 m over murkrone fra eksisterende Restaurant Kalvø.

  2. Beslutte, hvorvidt der skal gives dispensation til at byggeriet kun fremstår delvis muret.

Udvalget har besluttet at godkende indstilling far Administrationen.

Vi henviser til nedenstående link.

https://www.frederikssund.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/plan-og-teknik/2024-04-03_08-15/referat#item-54.


____________________________________________________________DSB´s planer om et stort værksted i sydbyen

Bestyrelsen har på møde d. 26.03.24 besluttet nedenstående forbehold overfor DSB´s planer til et nyt værksted for de nye førerløse S-tog på arealerne syd for Gyldenstensvænge og nord for Fjordlandsvej til broen.

Bygnings – og Landskabskultur i Frederikssund er en upolitisk forening. Bestyrelsen har derfor, for ikke at blive indblandet i den partipolitiske diskussion, valgt ikke at gå til medierne.

Vi er dybt bekymrede over de seneste nyheder om DSB's planer om at ændre arealerne ved Frederikssund Sydby til et stort jernbanerangerterræn. Den foreslåede udvikling, der inkluderer 14 km skinner og døgnbemandede værksteder, vil få alvorlige konsekvenser for vores lokalsamfund.


Ikke alene vil dette projekt resultere i tabet af et vigtigt rekreativt område for Frederikssund by, men det vil også få betydelige negative konsekvenser for beboerne i de omkringliggende boligområder. Den uventede støj fra et døgnåbent værksted, der er 25.000 m2 stort og 12 m højt, vil være uacceptabelt for vores lokalsamfund. Det vil forstyrre vores naturskønne område, der inkluderer §3 søer og fjordkig, og det vil være til skade for det lokale dyreliv, herunder salamanderbestanden.


Kombinationen med at skabe industri mellem et boligområde, i den skala, som er foreslået, er uhørt, og uacceptabelt, der skal findes en anden placering hvis det er Frederikssund kommune der ses på som rangeranlægs mål, for DSB´s planlægning. Det må omtænkes at ligge uden byen, måske øst for Vinge og St Rørbæk.


Vi opfordrer DSB og byrådet til at genoverveje disse planer og finde mere hensigtsmæssige løsninger, der tager hensyn til både vores lokalsamfund og vores naturarv. Vi håber, at vores bekymringer bliver taget alvorligt, og at der vil blive lyttet til vores indsigelser.


_________________________________________________________________CO-RO vinder arkitekturprisen

Blandt tre nominerede kandidater var det virksomheden CO-RO, der løb med årets arkitekturpris, som blev overrakt af borgmester Tina Tving Stauning (A) og Hans Maar Andersen fra Bygnings – og Landskabskultur i Frederikssund ved et arrangement i Byrådssalen torsdag den 22. februar.

Vinderen
Hans Maar Andersen fra Bygnings – og Landskabskultur i Frederikssund motiverede valget af vinderen og fortalte blandt andet:


- Tilbygningen er i tre etager og er holdt i runde former. Der er lameller rundt på alle etager, hvilket giver et helt fantastisk spil og medvirker til at skabe en meget levende facade. Indenfor er der trapper, der veksler i etagerne og fra 2. sal kan man kigge ned i virksomhedens laboratorier. Samtidig med tilbygningen er også den eksisterende bygningsmasse sat i stand og har fået orange markiser, som er en reference til virksomhedens produkt – saft. Vi var meget begejstrede i dommerkomiteen, fortalte han.


Anne-Marie Navarro, der er Executive Vice president, Europe hos CO-RO A/S, takkede for prisen og fortalte, at man på CO-RO er rigtig glade for tilbygningen, der stod færdig i 2019.


Den er tegnet af Henning Larsen arkitekterne og er både smuk at se på udefra, og samtidig fungerer den rigtigt godt indvendigt, fortalte hun.

Bedømmelseskomiteen bestod af Hans Maar Andersen, Carsten Cederholm, Lars Kjølhede Christensen og Lars Bo Lindblad.


Gå ind under menupuktet"Kommunen"og læs hele artiklen omkring arkitekturprisen 2023.